Söndagen den 20 oktober 2019

Publicerad 2019-10-08

Inspirationsbidrag Dags att söka!

Dags att söka inspirationsbidrag

Amatörteaterns riksförbund i Gävleborgs län arbetar för att utveckla och stödja länets amatörteater,

bland annat genom att dela ut inspirationsbidrag och teaterstipendium.

 

Inspirationsbidrag

Inspirationsbidrag innebär att en amatörteaterförening som är medlem i ATR kan söka pengar för teater-

verksamhet eller andra aktiviteter. För att kunna söka pengar ska en ansökan inlämnas med en kort beskrivning

av den aktuella aktiviteten och en enkel budget (blankett bifogas).

 

Teaterstipendium

ATR-Gävleborg delar varje år ut ett stipendium till en person som har utmärkt sig inom amatörteatern i länet.  

Stipendiaten utses av styrelsen för ATR-Gävleborg efter förslag från föreningens medlemmar. Vi behöver din

hjälp med att ta fram förslag på en stipendiat som har bidragit till att utveckla amatörteatern under året.

 

Medlemmar i ATR har fortfarande möjlighet att lämna in antingen en ansökan om inspirationsbidrag eller ett

förslag på teaterstipendiat för 2019. Dessa kan inlämnas löpande under året men senast 1 december 2019  

och till följande adress:

 

ATR-Gävleborg

Postadress:     c/o Anders Enqvist, Nynäsgränd 6, 803 45, Gävle

E-post:               and.enqvist@telia.com