Måndagen den 17 januari 2022

Styrelsemöte på linjen

Publicerad 2022-01-15

Styrelsemöte digitalt den 5 mars kl 13.00

Fars i Gävle - Lilla fransyskan 12 mars

Publicerad 2021-12-08

Stacka bo ger - Lilla fransyskan

Inspirationsbidrag/Coronabidrag riktlinjer 2021 -2022

Publicerad 2021-03-09

Reviderade riktlinjer för inspirationsbidrag och koronabidrag 2021 -2022. För mer info se under sidan "Inspirationsbidrag Coronabidrag"