Torsdagen den 22 februari 2024

Teaterstipendium

ATR Gävleborg utser varje år en kulturstipendiat.

Avsikten med teaterstipendiet är att främja enskilda teaterpersonligheter i länet”.

ATR-Gävleborg uppmanar alla medlemsföreningar och teaterintresserade att komma med förslag på lämplig stipendiat. Styrelsen beslutar om stipendiet i slutet av året. År 2018 gick stipendiet till Emilia Jerlardtz, Gävle. 2019 gick det till Hans - Erik Björk "Egon" Tors Hammare; Torsåker